Aan de op de verpakking vermelde gebruiksklasse kunt u afleiden wat u van het materiaal mag verwachten. In onderstaande tabel vindt u de gebruiksklasse en de daarbij behorende omschrijving met mogelijke toepassingen. Houd u er rekening mee, dat vrijwel alle producenten verschillende garantietermijnen hanteren voor commercieel en prive gebruik.

Standaardaanduiding Klasse Gebruikstoepassing
AC1 21 Licht gebruik
AC2 22 Normaal gebruik
AC3 23-31 Intensief gebruik – licht commercieel gebruik
AC4 32 Zwaar gebruik – normaal commercieel gebruik
AC5 33 Zeer zwaar en commercieel gebruik